Přeskočit na obsah

ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGIE PRO POVRCHOVÉ ÚPRAVY – ODBORNĚ A NA KLÍČ

Dodáváme systémy a technologie pro aplikaci povrchových úprav. Zabýváme se projekcí a výrobou technologií napříč celou Evropou, zajišťujeme stavební úpravy, servis a odborné poradenství.

01
02
03
04
05
06
07

Provádíme individuální návrhy tryskacích boxů podle konkrétních potřeb zákazníka. Technologie tryskacího boxu může být navržena pro jednoho nebo více tryskačů s možností regulace proudění tryskání podle typu otryskávaného základního materiálu a podle typu použitého abraziva. Zákazníkovi navrhneme nejvhodnější technologii, která poskytne nejlepší poměr mezi investicí a provozními náklady. Společně s návrhem a instalací provádíme i následný servis technologie, tak aby byla zaručena dlouhodobá spolehlivost technologie.

Číst více

Navrhujeme a vyrábíme vlastní komponenty technologie a tryskacích zařízení. Spolupracujeme s renomovanými výrobci tryskacích zařízení. Pro konkrétní požadavky zákazníka můžeme navrhnout tryskací zařízení pro automatický provoz tryskání a stejně tak zařízení pro ruční tryskání obsluhou / tryskačem. Společně s technologií tryskání vám dodáme kompletní příslušenství technologie včetně zajištění skladu a dodávek náhradních dílů.

Číst více

Provádíme individuální návrhy lakovacích boxů podle konkrétních potřeb zákazníka. Našim zákazníkům umíme navrhnout a realizovat kompletní projekt technologie lakovny a sušícího boxu. Mimo kompletní dodávky lakoven “na klíč“ vám můžeme nabídnout a dodat technologická aplikační zařízení, jak vysokotlaká, tak nízkotlaká, pro aplikaci nátěrových hmot. Naši korozní inženýři vám pro konkrétní typ a použití konečného lakovaného výrobku mohou navrhnout vhodnou povrchovou úpravu i vhodnou volbu nátěrových hmot k zajištění co nejvyšší kvality povrchové úpravy vašich výrobků. Společně s návrhem a instalací provádíme i servis technologie, tak aby byla zaručena dlouhodobá spolehlivost technologie.

Číst více

Provádíme individuální návrhy metalizačních boxů podle konkrétních potřeb zákazníka. Pro konkrétní požadavky zákazníka můžeme navrhnout metalizační boxy pro žárové nanášení materiálu: Zinek, Hliník, Zinacor (slitina zinku a hliníku, nejčastěji ZnAl15).

Číst více

Pro technologie lakovacích a tryskacích boxů navrhujeme a dodáváme vhodné filtrační jednotky, jak pro záchyt prachových částic, tak pro záchyt těkavých organických látek (VOC). Prach vznikající při tryskání, broušení, řezání atd. je nasáván do filtrační jednotky pomocí ventilátoru, který je součástí filtrační jednotky. Prach obsažený v nasávané vzdušině je rozprostřen na celou plochu filtračních vložek ve filtru. Skrz filtrační patronu může proudit jen čistý plyn zbavený pevných částic. Pevné prachové částice ulpívají na vnější části filtračních patron, které jsou regenerovány pomocí tlakového vzduchu. Po regeneraci pevné částice z filtračních vložek odpadnou do násypky, odkud gravitačně padají do záchytného vaku na prach. V případě lakoven se při aplikaci nátěrových hmot uvolňují organické těkavé látky, které je potřeba při odsávání vzduchu z lakovacího boxu zachytávat. První stupeň záchytu částic barev probíhá na prvním stupni filtrace, kterou mohou být filtry z polyesterových nebo skelných vláken. V dalších stupních filtrace mohou být instalovány filtrační patrony vyplněné aktivním uhlím, které absorbuje organické těkavé látky (VOC).

Číst více

Využíváme přepravní kontejnery ve velikostech zejména 20’ / 20’HC a 40’ / 40’HC, které jsou optimálním řešením pro skladovací, případně kancelářské prostory. Kontejnery využíváme pro mobilní technologie lakovacích, tryskacích.

Číst více

Pro provoz technologie tryskacích i lakovacích boxů je nezbytně nutná příprava a dodávka stlačeného vzduchu o odpovídajících parametrech. Proto vám společně s návrhem technologie specifikujeme potřebné parametry tlakového vzduchu, případně navrhujeme vhodné kompresorové stanice na klíč. Sestavu kompresorové stanice navrhujeme tak, aby byla vždy efektivní pro daný provoz.

Číst více

PŘÍPADOVÉ STUDIE

Realizujeme technologické celky napříč celou Evropou.

Rekonstrukce tryskacího boxu ve výrobním závodě

Tryskací box ve výrobním závodě trakčních pohonů

Projekce, výroba a instalace velkokapacitního tryskacího boxu

Projekce, realizace a instalace technologií pro lakovací halu

Projekce, výroba a instalace stacionárního tryskacího boxu

O společnosti

Specializujeme se na vývoj, výrobu a dodávku technologie pro povrchové úpravy. Jsme schopni navrhnout a dodat tryskací a lakovací zařízení pro nejrůznější aplikace a průmyslová odvětví. Společně s návrhem a dodávkou technologie provádíme výstavbu kompletních tryskacích boxů, lakoven a kompresorových stanic, včetně dodávky a instalace technologie distribuce a čištění vzduchu. Naše inženýrské oddělení vám navrhne vhodnou technologii přesně podle vašich specifikací a potřeb. Na dodané technologie samozřejmě nabízíme servis a pravidelnou údržbu.

Nabízíme:

  • více než 20leté zkušenosti v boji proti korozi
  • projektování technologií na míru a na klíč
  • zkušenosti s vývojem vlastních technologií
  • odborné poradenství
  • servis a pravidelnou údržbu našich i jiných technologií
  • vlastní vývoj a development
  • zkušenosti s projektováním

 

  • individuální přístup k zákazníkům