Přeskočit na obsah

Stacionární metalizační boxy

S ohledem na zásadní vliv klimatických podmínek při provádění metalizce doporučujeme klientům umístit technologii do samostatného metalizačního boxu. Podle požadavků zákazníka navrhneme a zrealizujeme výstavbu samostatného boxu vybaveného odpovídající technologií přívodu a odvodu vzduchu včetně filtrace a instalace bezpečnostních klapek pro oddělení výbuchu v odváděném vzduchu z boxu / kabiny. V případě potřeby metalizace menších dílů klientům zajistíme dodávku a instalaci technologie metalizační kabiny.

01

S ČÍM VÁM JEŠTĚ POMŮŽEME?