Přeskočit na obsah

Stacionární lakovací boxy

Stacionární lakovací box může být umístěn ve stávajícím stavebním objektu, případně navrhneme a zrealizujeme výstavbu samostatné haly pro lakovací box.

01

Kontejnerové lakovací boxy

Technologii lakování můžeme umístit do mobilní í (kontejnerové) jednotky dle standardizovaných rozměrů kontejnerů. Jednotka může být vybavena filtrací vzduchu, případně i dohřevem.

02

Sušící a dosoušecí boxy

Sušící box může být v provedení samostatného boxu, případně (více využívané variantě) kombinovaného využití lakovacího boxu / a sušícího boxu. Pro sušící box navrhneme a dodáme vhodný zdroj / generátor teplého vzduchu, kterým může být podle potřeby požadované sušící teploty například teplovzdušný plynový ohřívač, elektrický ohřívač, tepelné čerpadlo, případně prověříme a navrhneme využití tepla z centrální horkovodní přípojky, pokud je dostupná.

03

Odsávací stěny

04

S ČÍM VÁM JEŠTĚ POMŮŽEME?