Skip to content

Stacjonarne jednostki filtrujące

Dla stacjonarnych lakierni i kabin śrutowniczych projektujemy odpowiednie technologie filtracji wielostopniowej, w tym kompletne kanały powietrzne i wymienniki ciepła do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego. Jednostki filtrujące do zbierania ciał stałych mogą mieć postać wkładów filtracyjnych lub rękawów filtracyjnych.

01

Mobilne jednostki filtrujące

W przypadku zastosowań mobilnych projektujemy i dostarczamy standardowe jednostki filtrujące, w zależności od wymaganej ilości usuwanego powietrza.

02

Podciśnieniowe jednostki ssące

03

W CZYM JESZCZE MOŻEMY POMÓC?